UNCLOTHE THE EXPERIENCE – 10% OFF ALL 50ML BOTTLES – USE CODE "THRILL"

SNICKARBODEN
SNICKARBODEN

SNICKARBODEN

Regular price 400 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.

IMAGINATION
"Wood shaving-filled pockets. Snickarboden, Swedish for the workshop, is based on my memories from woodwork in school. The memories haunt me but I still find them rather arousing." - Patrick David, perfumer

TOP
Birch wood

MIDDLE
Maple sap

BASE
Sandalwood
Swedish oak
Cedar wood
Pine wood

POEM (SWE)
var du stjärnvittnet, när jag täljde falsk kniv med riktig kniv, suktade jag mjukare våld, negativ kärlek (himlande ögon), en genomgång av regler, en brännpenna där ryggen slutar, split vision i mitt hjärta, den vuxna bland björkar med sandpapper i munnen (som sväljer historien), var är dina läppar?
Elis Burrau, 2017